Ordinacija

Gestalt psihoterapija


Rad ordinacije


Radno vrijeme s pacijentima:


Kaducej ponedjeljak • srijeda:

13:00 - 19:00

pauza: 16:30 do 17:00


utorak • četvrtak • petak:

07:00 - 13:00

pauza: 10:30 - 11:00

Nakon radnog vremena administrativni poslovi i dogovorene kućne posjete.